„Ruch wolontariuszy służących miastom w praktyczny sposób, inspirujący ludzi by stawali się dawcami. Wierzymy, że wiele osób robiących razem drobne rzeczy może zmienić świat.”
STC International

 

Serve the city – ang. służyć miastu – to organizacja o zakresie międzynarodowym, skupiająca wolontariuszy z pasją dzielenia się z innymi tym, co mają i potrafią. Celem jest  aktywnie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców swojego miasta. Poznański oddział STC działa pod patronatem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Poznaniu.
Chcemy służyć naszemu miastu i jego mieszkańcom. Dlatego też nasze działania skierowane są do ludzi potrzebujących: ubogich, samotnych, wykluczonych czy zapomnianych przez społeczeństwo. Jako ludzie obdarowani Bożą miłością pragniemy poprzez różnorodne działania dzielić się nią z tymi, którzy jej nie doświadczyli, pokazywać, że Bóg się o nich troszczy. Wśród naszych planów oraz projektów znajdują się zarówno bardzo praktyczne działania (np. drobne prace remontowe i porządkowe), jak i nakierowane na relacje projekty socjalne.
Chcemy również wspierać organizacje zajmujące się pomocą innym, tj. ośrodki pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, itd.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter