17 lutego 2013

 

Przedstawiona tabela została szczegółowo omówiona przez pastora Reinharda Rehberga podczas prowadzonych przez niego seminariów w naszym kościele w dniu 10. listopada 2012 r.
Podsumowuje ona odmienny sposób odczuwania, myślenia i reagowania w zależności od tego, czy w naszym sercu panuje stabilna świadomość i przekonanie, że jesteśmy przez Boga ukochani bezwarunkową miłością jako Jego dzieci (serce synowskie), czy też ciągle borykamy się z poczuciem, że na Jego miłość musimy sobie zasłużyć, a On sam jest nam odległy i niedostępny w bliskiej, intymnej relacji (serce sieroce). Choć warto zapoznać się z całym przedstawionym przez pastora Rehberga nauczaniem, gorąco polecamy uważne przyjrzenie się sobie samemu w zwierciadle tej tabeli, bo być może okaże się, że istnieją dziedziny naszego życia, które są poranione, w których ciągle jeszcze kulejemy i trudno nam uwierzyć, że Bóg akceptuje nas całkowicie i kocha nas bez reszty. Rozpoznanie tych właśnie obszarów i przyniesienie ich w modlitwie Bogu jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na kształtowanie się w nas serca synowskiego, które cieszy się codzienną, bliską i pasjonującą relacją z naszym ukochanym Bogiem.

 

 

SERCE SIEROCE

 

SERCE SYNOWSKIE

 

Postrzega Boga jako Mistrza

OBRAZ BOGA

Postrzega Boga jako kochającego Ojca

Niezależne/samodzielne

ZALEŻNOŚĆ

Współzależne/uznaje własne potrzeby

Żyje miłością zakonu

TEOLOGIA

Żyje zakonem miłości

Niepewne/brak pokoju

BEZPIECZEŃSTWO

Odpoczynek i pokój

Zabiega o pochwały, uznanie i akceptację ze strony ludzi

 

POTRZEBA UZNANIA

Całkowicie zaakceptowane w Bożej miłości i usprawiedliwione łaską

Obowiązek i zaskarbianie sobie Bożej przychylności lub brak motywacji w ogóle

MOTYWACJA ZA DYSCYPLINAMI CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA

Przyjemność i radość

„Musi” być święte by zyskać Bożą przychylność, przez co wzmaga poczucie wstydu i winy

 

MOTYWACJA DO CZYSTOŚCI

„Chce” być święte; nie chce by cokolwiek zakłócało intymną relację z Bogiem

Odrzucenie samego siebie wynikające z porównywania się z innymi

 

OBRAZ SAMEGO SIEBIE

Pozytywny i utwierdzony z powodu świadomości ogromnej wartości w Bożych oczach

Szuka pociechy w fałszywych źródłach: uzależnieniach, przymusie, ucieczce od rzeczywistości, zapracowaniu, aktywnościach religijnych

 

 

ŹRÓDŁO POCIECHY

Poszukuje chwil ciszy i samotności by odpocząć w obecności i miłości Ojca

Współzawodnictwo, rywalizacja, zazdrość o sukces i pozycje zdobywane przez innych

 

RELACJE Z RÓWIEŚNIKAMI

Pokora i jedność gdy cenisz innych i jesteś w stanie cieszyć się ich błogosławieństwem i sukcesem

Oskarżanie i ujawnianie przewinień w celu ukazania się na tym tle lepszym od innych

 

PODEJŚCIE DO PRZEWINIEŃ INNYCH OSÓB

Miłość je zakrywa, gdy szukasz sposobów przywrócenia innych na właściwą drogę w duchu miłości i łagodności

 

 

Postrzega władzę jako źródło cierpienia; jest pełne nieufności wobec osób sprawujących władzę i czuje opór przed podporządkowaniem się

 

POSTRZEGANIE WŁADZY

Pełne szacunku i uznające ich autorytet. Postrzegasz ich jako Bożych sług dla twojego dobra

Posiada trudności w przyjmowaniu napomnień; Musisz zawsze mieć rację, więc bardzo łatwo zranić twoje uczucia i zamknąć twojego ducha na dyscyplinę

 

 

POSTRZEGANIE NAPOMNIENIA

Postrzega przyjęcie napomnienia jako błogosławieństwo i życiową potrzebę; jako rzecz niezbędną do wykrywania i usuwania z życia wad i słabości

Powściągliwe i warunkowe; uzależnione od zachowania innych gdy szukasz zaspokojenia swoich własnych potrzeb

 

 

WYRAŻANIE MIŁOŚCI

Otwarte, cierpliwe, czułe, gdy poświęcasz swoje życie i plany by zaspokajać potrzeby innych

Warunkowe i odległe

POCZUCIE BOŻEJ OBECNOŚCI

Bliskie i intymne

Więzy

STAN

Wolność

Czuje się Sługą/Niewolnikiem

 

POZYCJA

Czuje się Synem/Córką

Duchowa ambicja; gorliwe pragnienie duchowych osiągnięć, wyróżnienia się i gotowość walki o ten cel; pragnienie bycia zaliczonym do dojrzałych wierzących i bycia postrzeganym jako taki

 

 

 

WIZJA

Codziennie doświadczać Ojcowskiej bezwarunkowej miłości i akceptacji a potem być posyłany jako przedstawiciel Jego miłości do rodziny i innych ludzi

Walcz o to, co możesz dostać!

PRZYSZŁOŚĆ

Synostwo uwalnia twoje dziedzictwo!

 

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter